Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-12-09StudiecoachGrundskoleförvaltningen2020-01-10
2019-12-09NämndsekreterareSamhällsbyggnadsförvaltningen2020-01-05
2019-12-08Musiklärare Kulturskolan, FiollärareKulturförvaltningen2019-12-31
2019-12-08Enhetschef HemtjänstenVård- och äldreförvaltningen2020-01-07
2019-12-06Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2020-01-15
2019-12-06FamiljerättssekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-12-31
2019-12-05Lärare i fritidshem på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-19
2019-12-05UndersköterskaVård- och äldreförvaltningen2019-12-29
2019-12-05Lärare årskurs 7-9 på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-25
2019-12-05Förskollärare till Öppna förskolan Fristad och DalsjöforsFörskoleförvaltningen2020-01-08
2019-12-04Lärare årskurs F-3 på EngelbrektskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-17
2019-12-04Lärare i fritidshem/fritidspedagog på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-29
2019-12-02KöksmästareGrundskoleförvaltningen2019-12-22
2019-12-01Förskollärare till Götagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-12-11
2019-12-01ArbetsmarknadshandläggareArbetslivsförvaltningen2019-12-15
2019-11-29FamiljerättssekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-12-12
2019-11-29Förskollärare till Herrgårdslekens förskolaFörskoleförvaltningen2019-12-11
2019-11-28Lärare i fritidshem/Fritidspedagog/Förskollärare på EngelbrektskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-18
2019-11-28Undersköterska till bemanningspoolenBorås Stad2020-01-05
2019-11-28Aktivitetsansvarig Undersköterska till Dalsjövägen 25Vård- och äldreförvaltningen2019-12-12
2019-11-27Lärare årskurs 5 på GånghesterskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-17
2019-11-26Museitekniker, Borås museumKulturförvaltningen2019-12-27
2019-11-26KockGrundskoleförvaltningen2019-12-15
2019-11-26KöksmästareKost , lokalvård o vaktmästeri2019-12-15
2019-11-26Förskollärare till Torgets förskolaFörskoleförvaltningen2019-12-09
2019-11-24Förskollärare till Mariagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-12-15
2019-11-22Förskollärare till KreaNova FörskolaFörskoleförvaltningen2019-12-12
2019-11-20KockGrundskoleförvaltningen2019-12-10
2019-10-14Yrkeslärare bygg och anläggningGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-12-16
2019-09-06Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2020-01-15
2019-09-06Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2020-01-15
2019-08-26Undersköterska område HemtjänstVård- och äldreförvaltningen2020-01-26
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2029-12-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2029-12-31
2017-01-02Vikarier Bemanningsenheten FunktionshinderBemanning2029-12-31
2017-01-01Vikarier Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanning2029-12-31