Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2020-07-10MiljöinspektörerMiljöförvaltningen2020-08-16
2020-07-10Kock Blåklintens förskola i BorgstenaGrundskoleförvaltningen2020-08-10
2020-07-06Personlig assistentSociala omsorgsförvaltningen2020-07-19
2020-07-06Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till korttidenHälso & Sjukvård2020-08-16
2020-07-06Förskollärare till Skattkistans förskolaFörskoleförvaltningen2020-08-28
2020-06-30Förskollärare till Svanungens förskolaFörskoleförvaltningen2020-07-31
2020-06-30KockGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2020-07-31
2020-06-29Verksamhetsutvecklare på IFO Barn och Unga och ElevhälsanGrundskoleförvaltningen2020-08-09
2020-06-29Socialpedagog kommungemensam särskild undervisningsgrupp på BorgstenaskolanGrundskoleförvaltningen2020-07-13
2020-06-25Studie- och yrkesvägledareGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2020-07-31
2020-06-25Lärare årskurs 7-9 bild på EngelbrektskolanGrundskoleförvaltningen2020-07-15
2020-06-24Avtalscontroller med inriktning hållbarhetBorås Stad2020-08-30
2020-06-24InköpshandläggareBorås Stad2020-08-30
2020-06-24Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska Hälso-och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2020-08-16
2020-06-24Lärare i Bild- och formgivning samt DesignGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2020-07-23
2020-06-24LokalvårdareGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2020-07-24
2020-06-23Behandlare/beteendevetare till Individ- och familjeomsorgsförvaltningenIndivid- o familjeomsorgsförv2020-08-14
2020-06-23ValledareBorås Stad2020-08-09
2020-06-18Lärare i modersmål SpanskaGrundskoleförvaltningen2020-07-29
2020-06-18Lärare i modersmål ArmeniskaGrundskoleförvaltningen2020-07-29
2020-06-18Lärare i modersmål NederländskaGrundskoleförvaltningen2020-07-29
2020-06-11Lärare årskurs 7-9 Sv/Sva/eng på ErikslundskolanGrundskoleförvaltningen2020-08-02
2020-06-09Lärare årskurs 4-9 på Grundsärskolan ErikslundGrundskoleförvaltningen2020-07-31
2020-05-29Vikarier, Bemanningsenheten Ped. SkolaGrundskoleförvaltningen2099-12-31
2019-01-01Vikarier Bemanningsenheten FunktionshinderBemanning2030-01-31
2019-01-01Vikarier Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanning2030-12-31
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2029-12-31
2000-01-01Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Bad och fritidGrundskoleförvaltningen2099-12-31
2000-01-01Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Bibliotek mmGrundskoleförvaltningen2099-12-31
2000-01-01Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Kök-lokalvårdGrundskoleförvaltningen2099-12-31