Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-05-20Grundskollärare årskurs 4-6 Kommunikationsklass på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-09
2019-05-20Grundskollärare Idrott/NO i Kommunikationsklass på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-09
2019-05-20Lärare hörselnedsättning/dövhet Kommunikationsklass på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-20Socialpedagog kommungemensam särskild undervisningsgrupp på BorgstenaskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-20Arbetsterapeut till förflyttningsteametVård- och äldreförvaltningen2019-06-09
2019-05-20Lärare årskurs 3 på SandhultskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-09
2019-05-19Förskollärare till förskolan KärnhusetFörskoleförvaltningen2019-06-07
2019-05-19Undersköterska till område HemtjänstenVård- och äldreförvaltningen2019-06-15
2019-05-19Barnskötare till Vildmarkens förskolaFörskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-19Lärare i förskoleklass på SvedjeskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-30
2019-05-19Barnskötare till Vildmarkens förskola - dygnet runtFörskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-17FältsekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-06-14
2019-05-16Lärare årskurs 1 på KinnarummaskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-31
2019-05-16Speciallärare på Kinnarumma- och SvaneholmskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-31
2019-05-15Grundlärare inriktning fritidshem/Fritidspedagog på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-04
2019-05-15BygglovsarkitektPlan- och bygglovavdelningen2019-06-02
2019-05-15Förstelärare årskurs 1-3 Svenska på TummarpskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-15Lärare årskurs F-6 på ByttorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-04
2019-05-15Lärare i samhällskunskap och juridikGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-06-04
2019-05-15Lärare årskurs 6 Sve/SO på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-04
2019-05-14Lärare årskurs 4-6 på EkarängskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-27
2019-05-14Lärare årskurs 1-6 på RångedalaskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-27
2019-05-14Förskollärare till Kullagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-14Skolsköterska på ErikslundskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-27
2019-05-14Förskollärare till Nattviolens dygnet runt förskolaFörskoleförvaltningen2019-06-10
2019-05-14Lärare årskurs 1-3 på SjömarkenskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-14Förskollärare till Östermalmsgårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-13StödpedagogSociala omsorgsförvaltningen2019-05-31
2019-05-13Cirkuslärare till Borås KulturskolaKulturförvaltningen2019-05-26
2019-05-13HR-specialistGrundskoleförvaltningen2019-05-26
2019-05-13EnhetschefIndivid- o familjeomsorgsförv2019-06-02
2019-05-13Lärare årskurs 4-6 på SjömarkenskolanGrundskoleförvaltningen2019-06-02
2019-05-13Boendekonsulent till Vräkningsförebyggande enhetenIndivid- o familjeomsorgsförv2019-05-26
2019-05-13Speciallärare Hulta ÄngarGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-20
2019-05-13Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska kväll/nattVård- och äldreförvaltningen2019-06-02
2019-05-10Chef för EkonomifunktionenTekniska förvaltningen2019-05-26
2019-05-10StadsjuristStadsledningskansliet2019-06-02
2019-05-10Avdelningschef, Park & SkogTekniska förvaltningen2019-05-26
2019-05-10Gymnasielärare i samhällskunskap i kombination med annat ämneGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-06-06
2019-05-10Kommunikatör till Borås KonstmuseumKulturförvaltningen2019-06-05
2019-05-09Förskollärare till Savannens förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-31
2019-05-09Förskollärare till Vildmarkens förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-26
2019-05-09Förskollärare till Vildmarkens förskola - dygnet runtFörskoleförvaltningen2019-05-26
2019-05-08Lärare i fritidshem på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-21
2019-05-08Lärare årskurs F-6 på TrandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Lärare i fritidshem på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-21
2019-05-08Undersköterska Natt finsk inriktningVård- och äldreförvaltningen2019-05-24
2019-05-08Grundskollärare årskurs 4-9 på grundsärskolan ErikslundGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Grundlärare inriktning fritidshem/Fritidspedagog på TrandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Lärare i förskoleklass på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Speciallärare årskurs 1-6 Sv/Ma på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Sjuksköterska/Specialist Sjuksköterska till Hälso-och Sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2019-05-26
2019-05-08Skoladministratör på MålsrydskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-28
2019-05-08Gymnasielärare i idrott och hälsaGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-24
2019-05-07SpecialpedagogGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-07Två skolläkare sökes till GrundskoleförvaltningenGrundskoleförvaltningen2019-06-03
2019-05-07Pedagogisk samordnare för placerade barnIndivid- o familjeomsorgsförv2019-05-26
2019-05-03Gymnasielärare i bageri och konditoriGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-03Gymnasielärare matematik, kemi och biologiGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-03Gymnasielärare i matematik och fysikGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-03Barn- och fritidslärareGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-03Gymnasielärare i bageri och konditoriGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-03Yrkeslärare inom vård och omsorgGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-26
2019-05-02FamiljehemssekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-05-20
2019-05-02Lärare årskurs F-6 på AsklandaskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-22
2019-05-02Lärare årskurs 1-3 på ÄsperedskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-22
2019-05-02Medicinskt ansvarig sjuksköterskaVård- och äldreförvaltningen2019-05-31
2019-05-02Grundskollärare årskurs 4-6 på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-05-22
2019-05-02Förskollärare till Milstensgläntans förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-31
2019-05-02Förskollärare till Milstensgårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-31
2019-05-01Förskollärare till KreaNova förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-26
2019-05-01Förskollärare till Parkgårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-26
2019-04-26KonsumentrådgivareMiljöförvaltningen2019-05-24
2019-04-25Förskollärare till Bäckaryds förskolaFörskoleförvaltningen2019-05-26
2019-04-24Lärare i modersmål romani kaleGrundskoleförvaltningen2019-05-30
2019-04-13Arbetsterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-06-16
2019-04-13Fysioterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-06-16
2019-04-08Förstelärare i svenska/svenska som andraspråk och engelska till KomvuxGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-05-30
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2020-01-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2020-01-31
2017-01-02Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten FunktionshinderBemanningÖppet
2017-01-01Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanningÖppet