Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-07-15Enhetschef, hemtjänstenVård- och äldreförvaltningen2019-08-18
2019-07-12Elevassistent i KommunikationsklassGrundskoleförvaltningen2019-07-31
2019-07-12Elevassistent i KommunikationsklassGrundskoleförvaltningen2019-07-31
2019-07-10MiljöansvarigLokalförsörjningsförvaltningen2019-09-13
2019-07-09Lärare årskurs 7-9 med särskilt uppdrag på MyråsskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-11
2019-07-09Förskollärare till Ängsjögårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-08-08
2019-07-08Lärare i modersmål svensk romaniGrundskoleförvaltningen2019-07-28
2019-07-08Lärare i modersmål romani lovaraGrundskoleförvaltningen2019-07-28
2019-07-08Köksmästare/KockGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-07-31
2019-07-05Lärare idrott och hälsa i kombination med barn- och fritidsämnenGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-07-26
2019-07-04Klasslärare årskurs 5 på ErikslundskolanGrundskoleförvaltningen2019-07-24
2019-07-04Förskollärare till förskolan LärKanFörskoleförvaltningen2019-08-18
2019-07-03Lärare lågstadiet på ÄsperedskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-08
2019-07-03Förskollärare till Tallbackens förskolaFörskoleförvaltningen2019-08-11
2019-07-03Gymnasielärare svenskaGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-07-28
2019-07-03Spol- och slamtanksförareServicekontoret2019-08-11
2019-07-03Gymnasielärare svenska och svenska som andraspråkGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-08-04
2019-07-02SocialrådgivareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-08-20
2019-07-02Lärare i modersmål estniskaGrundskoleförvaltningen2019-08-12
2019-07-02Ekonom till GrundskoleförvaltningenGrundskoleförvaltningen2019-08-04
2019-07-02Vaktmästare inom DalsjöområdetGrundskoleförvaltningen2019-07-22
2019-07-02Förstelärare på BredaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-18
2019-07-02Biståndshandläggare med uppdrag mot boendesamordning.Myndighet2019-09-30
2019-07-02Vaktmästare inom DalsjöområdetGrundskoleförvaltningen2019-07-22
2019-07-01Lärare årskurs 5 på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-02
2019-07-01Lärare årskurs 4-9 på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-07-21
2019-07-01Lärare årskurs 1-3 på SjömarkenskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-10
2019-06-30Fysioterapeut till Bemanningspoolen Hälso- och sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-30MiljöinspektörerMiljöförvaltningen2019-08-25
2019-06-30Lärare årskurs 3-6 textilslöjd på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-02
2019-06-30Undersköterska till bemanningspoolenVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-30Fysioterapeut till korttidsteam Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-30Arbetsterapeut till korttidsteam Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-27Enhetschef för bemanningsenheten område pedagogikStadsledningskansliet2019-08-11
2019-06-27KompetensstrategStadsledningskansliet2019-08-18
2019-06-27Lärare i modersmål romani kaleGrundskoleförvaltningen2019-08-11
2019-06-26Ekonom till FörskoleförvaltningenFörskoleförvaltningen2019-08-11
2019-06-26Förskollärare till Kransmossens förskolaFörskoleförvaltningen2019-07-28
2019-06-25Lärare årskurs 7-9 Ma/NO/Tk på SärlaskolanGrundskoleförvaltningen2019-08-04
2019-06-25Arbetsterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-25Fysioterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-25Arbetsterapeut till förflyttningsteametVård- och äldreförvaltningen2019-08-31
2019-06-24Grundskollärare årskurs 7-9 SO på ViskaforsskolanGrundskoleförvaltningen2019-07-31
2019-06-24Lärare specialidrott - FotbollGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-08-09
2019-06-19Gitarrlärare till Borås KulturskolaKulturförvaltningen2019-07-31
2019-06-14KöksmästareVård- och äldreförvaltningen2019-08-25
2019-06-07Sjuksköterska till Hälso-och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-08-18
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2020-01-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2020-01-31
2017-01-02Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten FunktionshinderBemanningÖppet
2017-01-01Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanningÖppet