Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-11-14HR-specialistGrundskoleförvaltningen2019-12-04
2019-11-14FunktionshindersamordnareFritids- och folkhälsoförv.2019-12-01
2019-11-14VerksamhetspedagogSociala omsorgsförvaltningen2019-11-30
2019-11-12Lärare årskurs 3-6 trä-metallslöjd på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-04
2019-11-12Förskollärare till Skogsgläntans förskolaFörskoleförvaltningen2019-11-26
2019-11-12Lärare årskurs 7-9 Ma/NO/Tk/Sv på FristadskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-03
2019-11-12EnhetschefGrundskoleförvaltningen2019-12-08
2019-11-11Lärare i fritidshem/fritidspedagog på SjöboskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-01
2019-11-11Lärare i fritidshem/fritidspedagog på SjöboskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-24
2019-11-11Lärare i fritidshem/fritidspedagog på BjörkhöjdskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-25
2019-11-11SkolkuratorGrundskoleförvaltningen2019-12-01
2019-11-11Skolsköterska på Daltorpskolan/Kronängskolan 2Grundskoleförvaltningen2019-11-24
2019-11-11Lärare årskurs 1-6 idrott på Kinnarumma- och SvaneholmskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-30
2019-11-11Chef för kvalitet- och utvecklingsenhetenSociala omsorgsförvaltningen2019-11-30
2019-11-11Lärare årskurs F-6 på ByttorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-12-01
2019-11-08Barnskötare till Kransmossens förskolaFörskoleförvaltningen2019-11-24
2019-11-08Lärare i SO-ämnen till IntroduktionsprogrammetGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-11-30
2019-11-08Barnskötare till Frufällegårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-11-22
2019-11-07SamordnareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-11-25
2019-11-07Lärare i engelska till IntroduktionsprogrammetGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-11-30
2019-11-07MiljöinspektörMiljöförvaltningen2019-11-28
2019-11-07Aktivitetssamordnare vikariatVård- och äldreförvaltningen2019-11-20
2019-11-07Speciallärare gymnasiesärskola, individuellt programGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-11-22
2019-11-07LokalvårdareGrundskoleförvaltningen2019-11-28
2019-11-07Speciallärare till gymnasiesärskolan till programmet Hälsa, vård och omsorgGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-11-24
2019-11-07Lärare årskurs 2 på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-28
2019-11-07KockGrundskoleförvaltningen2019-11-28
2019-11-05Receptionist, TextilmuseetKulturförvaltningen2019-11-24
2019-11-05FältsekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-12-01
2019-11-01Lärare i fritidshem/Fritidspedagog på SparsörskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-22
2019-11-01Enhetschef för kostverksamhetenVård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-11-01MetodhandledareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-11-17
2019-10-311:e socialsekreterareArbetslivsförvaltningen2019-11-17
2019-10-31Vikarie i engelska till grundläggande och gymnasial teori på KomvuxGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-11-30
2019-10-31Tvärflöjtslärare, Borås KulturskolaKulturnämnden2019-11-17
2019-10-31HR-specialistKulturförvaltningen2019-11-17
2019-10-30Grundlärare inriktning fritidshem på Daltorpskolan F-6Grundskoleförvaltningen2019-11-19
2019-10-30Förstelärare årskurs F-6 på DaltorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-19
2019-10-29Lärare årskurs F-6 på DaltorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-19
2019-10-29Lärare årskurs 7-9 textilslöjd på DaltorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-19
2019-10-29Lärare årskurs 5 på BorgstenaskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-19
2019-10-29Förskollärare till Hulta ängars förskolaFörskoleförvaltningen2019-11-17
2019-10-25Arbetsterapeut till korttidsteamet Hälso- och sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-10-25Fysioterapeut till korttidsteam Hälso- och sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-10-25Förskollärare till Linneagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-11-17
2019-10-25Lärare i fritidshem/Fritidspedagog/Förskollärare på SjömarkenskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-14
2019-10-25Lärare i fritidshem/Fritidspedagog på BredaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-11-15
2019-10-24Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsorg.Vård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-10-23SkolpsykologGrundskoleförvaltningen2019-11-14
2019-10-14Yrkeslärare bygg och anläggningGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-12-16
2019-10-04Fysioterapeut till poolen, Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-09-06Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-09-06Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-11-30
2019-08-26Undersköterska område HemtjänstVård- och äldreförvaltningen2019-11-24
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2029-12-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2029-12-31
2017-01-02Vikarier Bemanningsenheten FunktionshinderBemanning2029-12-31
2017-01-01Vikarier Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanning2029-12-31