Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-09-20Kock på Nordtorp förskolaGrundskoleförvaltningen2019-10-13
2019-09-20Arbetsledare till fastighetsserviceServicekontoret2019-10-13
2019-09-19Personligt ombudArbetslivsförvaltningen2019-09-29
2019-09-19LSS-handläggareSociala omsorgsförvaltningen2019-10-13
2019-09-19Strategisk samhällsplanerareStadsledningskansliet2019-10-13
2019-09-19Lärare i modersmål SyrianskaGrundskoleförvaltningen2019-10-18
2019-09-18Förskollärare till Bäckaryds förskolaFörskoleförvaltningen2019-10-13
2019-09-18Lärare i modersmål finskaGrundskoleförvaltningen2019-10-08
2019-09-18Förskollärare till Ekegårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-10-06
2019-09-17Lärare i modersmål romani kaleGrundskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-17ArbetsterapeutSociala omsorgsförvaltningen2019-10-06
2019-09-17Lärare årskurs 7-9 med särskilt uppdrag på MyråsskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-06
2019-09-17Lärare i modersmål svensk romaniGrundskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-17Lärare i modersmål romani lovaraGrundskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-17Lärare i modersmål estniskaGrundskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-17Logoped på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-08
2019-09-17IKT-pedagog på CFLGrundskoleförvaltningen2019-10-31
2019-09-17Lärare årskurs 2 på BorgstenaskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-06
2019-09-17Lärare årskurs 1-6 Musik på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-08
2019-09-17Lärare årskurs 1-6 Sva på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-13
2019-09-17Lärare i förskoleklass på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-13
2019-09-16SjuksköterskaSociala omsorgsnämnden2019-10-13
2019-09-16Förskollärare till Mariagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-13FamiljebehandlareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-10-06
2019-09-12Förskollärare till Bodagårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-12Rektor på Daltorpskolan F-6Grundskoleförvaltningen2019-10-02
2019-09-12Barnskötare till Bäckaryds förskola, finsk avdelningFörskoleförvaltningen2019-09-29
2019-09-11Barnsekreterare/SocialsekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-09-29
2019-09-11Specialpedagog på Dalsjö, Sandhult- och BredaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-10-01
2019-09-11Lärare fritidshem/Förskollärare på FjärdingskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-23
2019-09-11Lärare i modersmål Kurdiska-KurmanjiGrundskoleförvaltningen2019-09-30
2019-09-09KockGrundskoleförvaltningen2019-09-22
2019-09-09EnhetschefArbetslivsförvaltningen2019-09-22
2019-09-09Elevassistent på SjömarkenskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-22
2019-09-06Förskollärare till Liljebergets förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-25
2019-09-06Förskollärare till Sagans förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-25
2019-09-06MiljöutredareMiljöförvaltningen2019-09-22
2019-09-06Handels- och administrationslärareGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-09-30
2019-09-06Förskollärare till Östermalmsgårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-22
2019-09-06Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-10-06
2019-09-06Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-10-06
2019-09-06SkolläkareGrundskoleförvaltningen2019-09-26
2019-09-05Förskollärare till Skogsstjärnans förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-22
2019-09-05Lärare i fritidshem på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-25
2019-09-05Förskollärare till Melltorps förskolaFörskoleförvaltningen2019-09-22
2019-09-05Enhetschef för kost och lokalvårdGrundskoleförvaltningen2019-09-25
2019-09-05Kundansvarig ITServicekontoret2019-09-29
2019-09-05Lärare årskurs 4-9 SVA/Svenska på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-25
2019-09-05Aktiveringspedagog på Grundsärskolan FjärdingGrundskoleförvaltningen2019-09-24
2019-09-04Idrottslärare/lärare/specialpedagog på Grundsärskolan FjärdingGrundskoleförvaltningen2019-09-24
2019-09-03KockGrundskoleförvaltningen2019-09-23
2019-09-03Lågstadielärare på ÄsperedskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-23
2019-08-30Lärare i engelska, svenska/svenska som andraspråkGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-09-30
2019-08-28SkolkuratorGrundskoleförvaltningen2019-09-22
2019-08-27SkolkuratorGrundskoleförvaltningen2019-09-22
2019-08-27Lärare årskurs 5 på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-09-24
2019-08-26Undersköterska område HemtjänstVård- och äldreförvaltningen2019-09-30
2019-08-23BiståndshandläggareVård- och äldreförvaltningen2019-09-30
2019-07-02Biståndshandläggare med uppdrag mot boendesamordning.Vård- och äldreförvaltningen2019-09-30
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2029-12-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2029-12-31
2017-01-02Vikarier Bemanningsenheten FunktionshinderBemanning2029-12-31
2017-01-01Vikarier Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanning2029-12-31