Sök jobb
LEDIGA JOBB
PubliceradBenämningFörvaltningSök senast
2019-03-22Lärare i fritidshem/fritidspedagog på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-05
2019-03-22Lärare årskurs F-6 Idrott på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-05
2019-03-22Förskollärare inriktning fritidshem/förskoleklass på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-05
2019-03-22LivsmedelsinspektörMiljöförvaltningen2019-04-30
2019-03-22Lärare årskurs 1-3 på KristinebergskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-05
2019-03-22Förskollärare till Dalsjögårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-04-30
2019-03-22AvdelningschefSamhällsbyggnadsförvaltningen2019-04-12
2019-03-22Arbetsledare till Park- och grönytorServicekontoret2019-04-07
2019-03-22Lärare/Speciallärare/Specialpedagog på grundsärskolan Fjärding/BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-11
2019-03-22Aktiveringspedagog på grundsärskolan Fjärding/BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-11
2019-03-22Fritidslärare/fritidspedagog/förskollärare på grundsärskolan Fjärding/BodaGrundskoleförvaltningen2019-04-11
2019-03-21EnhetschefTekniska förvaltningen2019-04-07
2019-03-20Lärare årskurs 7-9 Idrott och hälsa på SandgärdskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-08
2019-03-20Lärare årskurs 7-9 Teknik/No/Matematik på SandgärdskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-08
2019-03-20Lärare årskurs F-6 idrott på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-09
2019-03-20Lärare årskurs 7-9 Bild på SandgärdskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-08
2019-03-20Fysioterapeut till korttidsteam/hemteamVård- och äldreförvaltningen2019-04-21
2019-03-20Yrkeslärare till Fordon- och transportprogrammetGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-04-23
2019-03-20Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammetGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-04-23
2019-03-20Arbetsterapeut till korttidsteam/hemteamVård- och äldreförvaltningen2019-04-21
2019-03-20KommunikatörBorås Stad2019-04-12
2019-03-19Lärare i fritidshem på EngelbrektskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-19Lärare årskurs 3-6 Idrott på EngelbrektskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-19FordonsförareTekniska förvaltningen2019-04-01
2019-03-19Förskollärare till Byttorpsgårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-04-10
2019-03-19Verksamhetsutvecklare på ElevhälsanGrundskoleförvaltningen2019-04-08
2019-03-18Enhetschef för kost och lokalvårdGrundskoleförvaltningen2019-04-21
2019-03-15FamiljerättssekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-04-07
2019-03-15Arbetsterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-04-15
2019-03-15Verksamhetssamordnare till mötesplatsFritids- och folkhälsoförv.2019-04-07
2019-03-15Fysioterapeut till Hälso- och SjukvårdsorganisationenVård- och äldreförvaltningen2019-04-15
2019-03-15Förskollärare till Ängsjögårdens förskolaFörskoleförvaltningen2019-03-29
2019-03-15Barnskötare till Falkungens förskolaFörskoleförvaltningen2019-03-29
2019-03-15Speciallärare/specialpedagog åk 1-6 uppstart av Flexgrupp på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-04
2019-03-14Lärare trä- och metallslöjd på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Sv och Eng eventuellt Fra på ViskaforsskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Förskollärare/Grundlärare i förskoleklass på nya GånghesterskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare i fritidshem/Fritidspedagog på nya GånghesterskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare i förskoleklass på RångedalaskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Klasslärare årskurs 4-6 Svenska/SO/Engelska på SparsörskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-26
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Ma/No/Tk på ViskaforsskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Idrott och Ma eller annat ämne på ViskaforsskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Ma/NO på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Idrott och hälsa och Engelska/Svenska på BodaskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14Lärare årskurs 7-9 Bild/SO/Idh/Sl/Hkk/Tk/Ma/NO/Sp på FristadskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14VerkstadsmekanikerServicekontoret2019-04-12
2019-03-14Utbildningsledare för AutomationsingenjörGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-04-04
2019-03-14Lärare årskurs F-3 på TrandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-03
2019-03-14MetodhandledareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-03-31
2019-03-14Lärare årskurs F-6 Slöjd på SvaneholmskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-13EnhetschefSociala omsorgsförvaltningen2019-04-07
2019-03-13Samordnare till Centrum för Kunskap och Säkerhet, TjänstekortsgruppenStadsledningskansliet2019-04-07
2019-03-13Lärare årskurs 1 på BjörkhöjdskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-07
2019-03-12Fysioterapeut/sjukgymnastSociala omsorgsförvaltningen2019-04-07
2019-03-12Intendent/Curator till Borås KonstmuseumKulturförvaltningen2019-04-14
2019-03-11Förstelärare årskurs 1-6 på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Lärare årskurs 7-9 Ma/No på DaltorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Förstelärare årskurs 1-6 på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Lärare årskurs 1-3 på KerstinsgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Lärare i fritidshem på ÄsperedskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Lärare årskurs 7-9 Trä- och metallslöjd på SärlaskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Två unga ledare sökes till fritidsgårdsverksamhetenFritids- och folkhälsoförv.2019-03-24
2019-03-11Lärare Trä- och metallslöjd på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Lärare årskurs 4-9 Engelska på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-31
2019-03-11Skolsköterska årskurs 7-9 på DaltorpskolanGrundskoleförvaltningen2019-04-01
2019-03-11FastighetsförvaltareLokalförsörjningsförvaltningen2019-03-27
2019-03-08Lärare i fritidshem på DannikeskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-08Lärare årskurs 5 på MålsrydskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-08Lärare årskurs 4-9 Hem- och Konsumentkunskap på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-08Lärare årskurs 7-9 SO/SV/Sva/Annat ämne på SärlaskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-07FinanschefStadsledningskansliet2019-03-31
2019-03-07Lärare årskurs F-3 på MyråsskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-07Lärare i fritidshem på AsklandaskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-07Barnskötare till Silverpoppelns förskolaFörskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-07Förskollärare till Silverpoppelns förskolaFörskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-07Lärare årskurs 1-6 Idrott på MyråsskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-07Lärare årskurs 4-9 på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-07Lärare årskurs 1-6 på Hestra MidgårdskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-07Lärare årskurs 4-6 på EkarängskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-07Förskollärare till förskoleklass på MyråsskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-28
2019-03-07Lärare årskurs 1-6 Idrott på EkarängskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-27
2019-03-06EnhetschefVård- och äldreförvaltningen2019-03-31
2019-03-06Lärare årskurs 4 på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-05MetodhandledareIndivid- o familjeomsorgsnämnd2019-03-25
2019-03-05SpecialpedagogerGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-05Lärare årskurs 1 på BergdalskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-05Lärare årskurs 4-9 Textilslöjd på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-05BiståndshandläggareVård- och äldreförvaltningen2019-03-31
2019-03-04Lärare årskurs 1 på SandaredskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-04UpphandlareStadsledningskansliet2019-03-24
2019-03-04Lärare årskurs 7-9 Matematik/NO/Teknik på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-04Lärare årskurs 3-9 Trä- och Metallslöjd på DalsjöskolanGrundskoleförvaltningen2019-03-24
2019-03-01SocialsekreterareIndivid- o familjeomsorgsförv2019-03-24
2019-02-15Undersköterska till område HemtjänstVård- och äldreförvaltningen2019-04-30
2019-02-12UndersköterskaVård- och äldreförvaltningen2019-03-31
2019-02-12Förskollärare till Växthusets förskolaFörskoleförvaltningen2019-03-29
2019-02-07Yrkeslärare till inriktningen transportGymnasie- o Vuxenutb. förvaltn2019-03-29
2019-02-01Fysioterapeut student, sommarvikariatVård- och äldreförvaltningen2019-04-30
2019-02-01Arbetsterapeut student, sommarvikariatVård- och äldreförvaltningen2019-04-30
2019-01-30Sjuksköterskestudent termin 5, sommarvikariatVård- och äldreförvaltningen2019-04-30
2017-01-04Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskorBemanning2020-01-31
2017-01-03Vikarier, Bemanningsenheten PedagogikBemanning2020-01-31
2017-01-02Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten FunktionshinderBemanningÖppet
2017-01-01Vikarier/sommarjobb Bemanningsenheten ÄldreomsorgBemanningÖppet