============================================================================
Om sysselsättningsgraden är lägre än heltid krävs dispens innan vakansprövning kan göras.
Blankett för dispensansökan finns på intranätet.
============================================================================


Vård- och äldreförvaltningen anhåller om att få tillsätta nedanstående tjänst.

Arbetsplats
          VÄF

Befattning
Enhetschef – Kost 1 st

Ref nr
28:2018:81

Anställningsform
Tillsvidare

Sysselsättningsgrad (Om lägre än heltid krävs dispens – se ovan!)
          100%


Beslutsnummer vid dispens för lägre sysselsättningsgrad än heltid
          


Tillträdesdag
Enligt ökt

Avgångsdatum (vid tidsbegränsad anställning)
-

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av kostverksamheten i vår förvalt-ning. Som enhetschef är du ansvarig för personal, ekonomi och arbetsmiljö samt verksamhetens utveckling i ett av tre områden inom Vård- och äldreförvaltningens kostverksamhet. Som en-hetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen för kost och vaktmästeri. Samverkan inom staden tillsammans med övriga chefer och fackliga representanter ingår som en naturlig del i ditt arbete. Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete med möjlighet att utvecklas. Som chef inom kostverksamheten får du möjlighet att ut-veckla ditt ledarskap genom skräddarsydda utbildningar.

Kvalifikationer
Du skall ha en kostekonomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef/ledare och det är meriterande om du arbe-tat i kök.  Körkort B är ett krav. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.

Handläggare
Ludvig Bilinski, tfn 033-353215
Mobil
E-post: ludvig.bilinski@boras.se


 


Visa annons som PDF-fil